Σύλλογος Αθηνών

Ο Εξωραϊστικός, Επιμορφωτικός Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής

 

Μετά τις εκλογές στις 02/11/2014 το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής
που εξελέγη, είναι το παρακάτω.
Πρόεδρος: Σταματόπουλος Ι. Ανδρέας, andreastamat@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος: Γκόνος Φ. Ιωάννης, igonos@cs.ntua.gr
Γραμματέας: Ρόκκα – Γεωργιοπούλου Δ. Ιωάννα, igeorgiop@yahoo.gr
Ταμίας: Μπρότση – Αλωνιστιώτη Ν. Ειρήνη, e.mprotsi@hotmail.gr
Μέλη: Σταματόπουλος Δ. Ιωάννης, giannistam@gmail.com
Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου Σ. Σταυρούλα, elemma@ath.forthnet.gr
και Σπυροπούλου Α. Έφη
Αναπληρωματικά μέλη: Γωγώ Π. Κακαρίκου
και Ρόκκας Η. Γεώργιος
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Στις μέρες μας με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας. Παλαιότερα το ταχυδρομείο ήταν τό κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων,εξασφαλίζοντας έτσι τις επαφές ανθρώπων
που ζούσαν μακριά ο ένας απο τον άλλο. Στη συνέχεια το τηλέφωνο εξασφάλιζε πιό ζωντανή και γρήγορη την επικοινωνία μας. Πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Με την πρόοδο της επιστήμης και την ανάδειξη της τεχνολογίας ως το
κυριότερο μέσο, οι επαφές μας γίνονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το γνωστό μας e-mail.
Παρακάτω δημοσιεύουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μας. Παρακαλούμε δε όποιον διαθέτει e-mail να επικοινωνήσει με κάποια απο τις διευθύνσεις. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουμε.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: tokakouri@gmail.com
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: giannistam@gmail.com
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: andreastamat@yahoo.gr
ΓΚΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: igonos@cs.ntua.gr
ΜΠΡΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ: e.mprotsi@hotmail.gr
ΡΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ: igeorgiop@yahoo.gr
ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΓΩΓΩ: gkakarikou@sch.gr
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ: elemma@ath.forthnet.gr

Μετά τις εκλογές στις 02/11/2014 το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικήςπου εξελέγη, είναι το παρακάτω.

Πρόεδρος: Σταματόπουλος Ι. Ανδρέας, andreastamat@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος: Γκόνος Φ. Ιωάννης, igonos@cs.ntua.gr

Γραμματέας: Ρόκκα – Γεωργιοπούλου Δ. Ιωάννα, igeorgiop@yahoo.gr

Ταμίας: Μπρότση – Αλωνιστιώτη Ν. Ειρήνη, e.mprotsi@hotmail.gr

Μέλη: Σταματόπουλος Δ. Ιωάννης, giannistam@gmail.com

Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου Σ. Σταυρούλα, elemma@ath.forthnet.gr και

Σπυροπούλου Α. Έφη

Αναπληρωματικά μέλη: Γωγώ Π. Κακαρίκου και Ρόκκας Η. Γεώργιος

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Στις μέρες μας με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας. Παλαιότερα το ταχυδρομείο ήταν τό κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων,εξασφαλίζοντας έτσι τις επαφές ανθρώπωνπου ζούσαν μακριά ο ένας απο τον άλλο. Στη συνέχεια το τηλέφωνο εξασφάλιζε πιό ζωντανή και γρήγορη την επικοινωνία μας. Πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Με την πρόοδο της επιστήμης και την ανάδειξη της τεχνολογίας ως τοκυριότερο μέσο, οι επαφές μας γίνονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το γνωστό μας e-mail.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μας. Παρακαλούμε δε όποιον διαθέτει e-mail να επικοινωνήσει με κάποια απο τις διευθύνσεις. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουμε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: tokakouri@gmail.com

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: giannistam@gmail.com

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: andreastamat@yahoo.gr

ΓΚΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: igonos@cs.ntua.gr

ΜΠΡΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ: e.mprotsi@hotmail.gr

ΡΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ: igeorgiop@yahoo.gr

ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΓΩΓΩ: gkakarikou@sch.gr

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ: elemma@ath.forthnet.gr