Καρναβάλι στο Κακούρι

Καρναβάλι στο Κακούρι (2019).