Ιστορία του Εξωραϊστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής

Στις αρχές του 1978 σε ταβέρνα του Αιγάλεω οι συγχωριανοί μας:

ΔΑΜΗΣ ΧΡ. του ΔΗΜ.

ΔΑΜΗΣ ΑΘΑΝ. του ΣΠΥΡ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. του ΒΑΣ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. του ΓΕΩΡΓ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. του ΝΙΚ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. του ΝΙΚ.

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. του ΗΛΙΑ

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. του ΓΕΩΡΓ.

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. του ΒΑΣ.

ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. του ΝΙΚ.

ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝ. του ΔΗΜ.

ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. του ΔΗΜ.

ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. του ΔΗΜ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. του ΔΗΜΟΥ.

ΡΟΚΚΑΣ ΚΩΝ. του ΙΩΑΝ.

ΡΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜ.

ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΧΑΡ. του ΓΕΩΡΓ.

ΣΥΜΠΟΝΗ ΧΡΙΣΤ. του ΠΑΝ.

ΣΙΟΛΕΣ ΝΙΚ. του ΣΠΥΡ.

ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΚΩΝ. του ΝΙΚ.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. του ΓΕΩΡΓ.

ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. του ΑΘΑΝ.

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. του ΝΙΚ.

είχαν την πρωτοβουλία και σαν ιδρυτικά μέλη ίδρυσαν σύλλογο με την επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ».

 

Οι σκοποί και τα μέσα επιτεύξεως αυτών είναι όπως αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού:

Άρθρο 2ο

Σκοπός του συλλόγου είναι: α) η καλλιέργεια του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του συλλόγου, β) η παροχή πάσης δυνατής υλικής και ηθικής υποστήριξης προς τα μέλη του εν περιπτώσει αναπόφευκτης ανάγκης, γ) η επιδίωξη της διατηρήσεως, διαδόσεως και της συγγραφής των λαογραφικών δεδομένων και των ιστορικών παραδόσεων εν γένει του τόπου της καταγωγής των μελών του, ως και η πνευματική και η πολιτιστική εξύψωση του επιπέδου αυτών δια της οργανώσεως διαλέξεων, εορτών και εκδρομών και δ) η επιδίωξη εξωραϊσμού του χωριού Αρτεμισίου, καταγωγής των μελών του συλλόγου.

Άρθρο 3ο

Οι σκοποί του συλλόγου δύνανται να πραγματοποιηθούν:

α)     Δια διαλέξεων, συγκεντρώσεων, εκδρομών, εκδόσεως περιοδικού τύπου και δι’ επικοινωνίας μεταξύ των απανταχού ευρισκομένων Αρτεμισιωτών, των κοινοτικών αρχών του χωριού των.

β)     Δια της οργανώσεως βιβλιοθήκης και λαϊκού αναγνωστηρίου.

γ)      Δια της συλλογής λαογραφικού υλικού και δημιουργίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ομιλιών.

δ)      Δια της συμπαραστάσεως και υποστηρίξεως των συμφερόντων των κατοίκων του χωριού μας και μελών του συλλόγου.

ε)      Δια της συμμετοχής εις συνδέσμους ή ομοσπονδίας σωματείων επιδιωκόντων τους αυτούς ή τινας μόνον των σκοπών τούτου. Και

στ)    Δια παντός ετέρου νομίμου μέσου, όπερ ήθελε κρίνει σκόπιμο το Δ. Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που βγήκε από τις εκλογές της 29 Μαΐου 1978 είχε την παρακάτω σύνθεση:

Παπαγεωργίου Γεώργιος, πρόεδρος

Μπενεχούτσου Κωστουλα, αντιπρόεδρος

Σπυρόπουλος Επαμεινώνδας, γραμματέας

Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος, ταμίας

Δάμης Χρήστος, μέλος

Νατσης Κωνσταντίνος, μέλος

Παυλοπούλου Ελένη, μέλος

 

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν:

Μπρότσης Βασίλειος

Ζιωτοπούλου Ειρήνη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είχε την ακόλουθη σύνθεση:

Οψιμούλης Νίκος

Τσαγκαλάκης Σωτήρης του Σπύρου

Ρόκκα Ιωάννα του Δημητρίου

 

 

 

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογός μας είχε αδρανοποιηθεί για κάποια χρόνια. Με προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο έγιναν οι εκλογές στις 21 – 4 – 1991. Με τις εκλογές αυτές ξεκινά πλέον η επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου μας.

Συγκρότηση σώματος που αναδείχθηκε από τις εκλογές

 


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (1992)

Στις 31 Μαΐου 1992, έγιναν αρχαιρεσίες στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Τζώρτζ 9), για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Σε αυτές εκλέχτηκαν τακτικά μέλη οι:

Ελένη Β. Δάμη – Ζαρόκωστα, Πρόεδρος

Ειρήνη Μπρότση – Αλωνιστιώτη, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Γραμματέα

Ευαγγελία Τασιοπούλου – Παπαιωάννου, Ταμίας

Ιωάννης Γκόνος, Μέλος

Αρχοντούλα Δούρου, Μέλος

Σπύρος Λαγούσης, Μέλος.

και αναπληρωματικά οι:

Ψαράς Χρήστος,

Σπυροπούλου Έφη,

Σταματοπούλου Δήμητρα

Κεφερλής Κυριάκος.

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (1995)

Στις 10 Δεκεμβρίου 1995 έγιναν στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος- Τζώρτζ 9, πλατεία Κάνιγγος, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, ύστερα από απολογισμό του παλαιού και έγκριση των πεπραγμένων από τα μέλη του Συλλόγου. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Ελένη Δάμη – Ζαρόκωστα, Πρόεδρος

Ειρήνη Μπρότση- Αλωνιστιώτη, Αντιπρόεδρος

Αρχοντούλα Δούρου, Γραμματέας

Κωστούλα Μπενεχούτσου- Στέφεν, Ταμίας

Έφη Σπυροπούλου, Μέλος

Ιωάννης Σταματόπουλος, Μέλος

Ιωάννης Γκόνος, Μέλος.

 

 

Ο Σύλλογος (1996) αποφάσισε να τροποποιήσει το Καταστατικό του στα εξής:

Α) Στην μετονομασία από ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ σε: ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Β) Στην αλλαγή έδρας από τον Πειραιά στην Αθήνα και

Γ) Στη διεύρυνση των σκοπών του Συλλόγου, για να είναι δυνατή η χρηματοδότησή του από περισσότερους φορείς. Προς τούτο ανέθεσε σε δικηγόρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε και ήδη ο Σύλλογος έχει νέο Καταστατικό.

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (2005)

Όπως είχε αναγγελθεί έγινε στις 17 Απρίλη 2005, στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, οδός Τζωρτζ 9, πλατεία Κάνιγγος η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

Στη συνέχεια εξελέγη Εφορευτική Επιτροπή η οποία διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες που οδήγησαν στην επανεκλογή των ίδιων μελών του Δ.Σ., μιας και ΔΕΝ υπήρξαν (δυστυχώς) νέες υποψηφιότητες.

Έτσι και για την επόμενη 3ετία θα υπάρχει το ίδιο Δ.Σ., δηλαδή:

Ελένη Β. Δάμη, Πρόεδρος,

Γιάννης Δ. Σταματόπουλος, Αντιπρόεδρος,

Γιώργος Η. Ρόκκας, Γραμματέας,

Κώστας Γ. Ηλιόπουλος, Ταμίας

Ειρήνη Ν. Μπρότση, Μέλος

Εφη Σπυροπούλου, Μέλος

Γιάννης Φ. Γκόνος, Μέλος.

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (2008)

Στις 18 Μαΐου 2008, στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, έγινε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Έτσι και για την επόμενη 3ετία θα υπάρχει το ίδιο Δ.Σ., δηλαδή:

Ελένη Β. Δάμη, Πρόεδρος,

Γιάννης Δ. Σταματόπουλος, Αντιπρόεδρος,

Γιώργος Η. Ρόκκας, Γραμματέας,

Ειρήνη Ν. Μπρότση, Ταμίας

Κώστας Γ. Ηλιόπουλος, Μέλος

Εφη Σπυροπούλου, Μέλος

Ιωάννα Ρόκκα – Γεωργιοπούλου, Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη: Γιάννης Φ. Γκόνος και Κωστούλα Μπενεχούτσου- Στέφεν.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (2011)

Στις 15 Μαΐου  του 2011 έγιναν, στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, ύστερα από απολογισμό του παλαιού και έγκριση των πεπραγμένων από τα μέλη του Συλλόγου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εξωραϊστικού, Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Ιωάννης Δ. Σταματόπουλος, Πρόεδρος 

Ανδρέας Ι. Σταματόπουλος, Αντιπρόεδρος

Ιωάννα Ρόκκα – Γεωργιοπούλου, Γραμματέας

Ειρήνη Μπρότση – Αλωνιστιώτη, Ταμίας

Γεώργιος Η. Ρόκκας, Μέλος

Γεώργιος Β. Ηλιόπουλος, Μέλος

Ιωάννης Φ. Γκόνος, Μέλος

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (2014)

Στις 2 Νοεμβρίου 2014 έγιναν, στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, ύστερα από απολογισμό του παλαιού και έγκριση των πεπραγμένων από τα μέλη του Συλλόγου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εξωραϊστικού, Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος: Σταματόπουλος Ι. Ανδρέας, andreastamat@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος: Γκόνος Φ. Ιωάννης, igonos@cs.ntua.gr
Γραμματέας: Ρόκκα – Γεωργιοπούλου Δ. Ιωάννα, igeorgiop@yahoo.gr
Ταμίας: Μπρότση – Αλωνιστιώτη Ν. Ειρήνη, e.mprotsi@hotmail.gr
Μέλη: Σταματόπουλος Δ. Ιωάννης, giannistam@gmail.com
Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου Σ. Σταυρούλα, elemma@ath.forthnet.gr
και Σπυροπούλου Α. Έφη
Αναπληρωματικά μέλη: Γωγώ Π. Κακαρίκου
και Ρόκκας Η. Γεώργιος

Σταματόπουλος Ι. Ανδρέας, Πρόεδρος

Γκόνος Φ. Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

Ρόκκα – Γεωργιοπούλου Δ. Ιωάννα, Γραμματέας

Μπρότση – Αλωνιστιώτη Ν. Ειρήνη, Ταμίας

Σταματόπουλος Δ. Ιωάννης, Μέλος

Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου Σ. Σταυρούλα, Μέλος και

Σπυροπούλου Α. Έφη, Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη: Γωγώ Π. Κακαρίκουκαι Ρόκκας Η. Γεώργιος