Διοίκηση Αρτεμισίου

Στοιχεία αναγνωρίσεως

Η Κοινότητα Κακουρίου προήλθε από τον τέως Δήμο Μαντινείας, Β-Δ. 252/18-8-1912, έδρα Κακούριον.

Από την απελευθέρωση και μετά το χωριό διοικούσαν ο δήμαρχος Μαντινείας και οι κατά τόπους δημογέροντες και πρόκριτοι.

Γνωρίζουμε δύο ονόματα δημογερόντων: τον Γεώργιο Παπαγεωργίου, ιερέα και το γιο του Χαράλαμπο Παπαγεωργίου.

 

Σημείωση.

Δήμαρχος του τέως Δήμου Μαντινείας διετέλεσε για μια περίοδο ο Νικόλαος Κυρ. Δούρος από το Κακούρι.


 

Διοίκηση του χωριού «Κακούρι» από Το 1914 και μετά

Με το νόμο Δ.ΝΖ. «Περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων», 10-2-1912, το χωριό Κακούριον αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα.

Το πρώτο Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά τη κατάργηση των δήμων (του τέως Δήμου Μαντινείας στον οποίον ανήκαν το Κακούρι και άλλα έξι χωριά), προήλθε από εκλογές με πλειοψηφικό σύστημα, με σφαιρίδια και το αποτέλεσαν οι εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Γεωργ. Κοτσιάνης

Μέλη: Σπύρος Α. Σταματόπουλος, Νικήτας Κουσιάκης, Κων/νος Παναγιώταρος, Γεώργιος Νάγος και Γεώργιος Αναστασιάδης.


 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

 1926 Βασίλειος Μπρότσης

1927 Ιωάννης Βλάχος

1928 Βασίλειος Μπρότσης

1930 Δημήτριος Τασιόπουλος

1933 Νικόλαος Γ. Κοτσιάνης

1934 – 1935 Ανδρέας Σπ. Σταματόπουλος

1936 – 1937 Γεώργιος Κολιόπουλος του Δημητρίου

 1938 – 1939 Ιωάννης Κ. Ρόκκας

1940 Αθανάσιος Παπαδημητρίου του Ιωάννη

1941 Ιωάννης Κωτσιοβός του Μιχαήλ

1943 Νικόλαος Μπρότσης

1945 Παναγιώτης Παναγιώταρος

1946 Χρήστος Σταματόπουλος του Ιωάννη

1947 – 1950 Δημήτριος Δούρος του Ιωάννη

1951 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου του Ιωάννη

1953 Κων/νος Μπρότσης

1954 Αθανάσιος Παπαδημητρίου του Ιωάννη

1955 Κων/νος Νάγος

1956 Νικόλαος Σταθούλης

1957 Παναγιώτης Παναγιώταρος

1958 Ανδρέας Σταματόπουλος

1959 Νικόλαος Σπ. Σταματόπουλος

1960 Νικόλαος Κουσιάκης

1961 Γεώργιος Θεοδωρόπουλος

1962 Αλέξανδρος Αναστασιάδης

1964 – 1966 Ηλίας Παναγιώταρος

1967 – 1973 Νικόλαος Κουσιάκης

1973 – 1974 Κων/νος Κέζας

1974 – 1975 Ανδρέας Μαρίνος (δάσκαλος)

1975 Βασίλειος Κοτσιάνης

1979 Ιωάννης Συμπόνης

1983 Θεόδωρος Κατσίνης

1987 Γεώργιος Παναγιώταρος

1990 Δημήτριος Παυλής

1994 Δημήτριος Παυλής

1998 Βασίλειος Σταματόπουλος

2002 Κωνσταντίνος Νάγος

2006 Κωνσταντίνος Νάγος

2010 Κωνσταντίνος Νάγος

2014 Κωνσταντίνος Νάγος