Πληθυσμός

Έχει περίπου 400 κατοίκους που ασχολούνται με τη γεωργία, αμπελουργία και κτηνοτροφία.

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1851 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Έτος απογραφής    Κάτοικοι

1851                            476

1861                            618

1896                          1129

1907                          1112

1920                          1003

1928                          1110

1940                          1143

1951                          1027

1961                            955

1971                            763

1981                            592

1991                            621

2001                            654

2011                            304