ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αίθουσα Συλλόγου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Γαρύφαλλο για κάθε μητέρα
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Πρόεδρος Ελένη Κέζα
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
πατήρ Νικόλαος Κουτρουμπής
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Δήμαρχος Γ. Τσαγγούρης
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ιωάννης Σταματόπουλος
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συμετέχοντες Κακουραίοι
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συμετέχοντες Κακουραίοι
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συμετέχοντες Κακουραίοι
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συμετέχοντες Κακουραίοι
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συμετέχοντες Κακουραίοι
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ιατρός κ.Σώτηρα Κωνσταντίνα
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ιατρός κ.Σώτηρα Κωνσταντίνα
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Γραμματέας Μίνα Σπηλιοπούλου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η Δασκάλα Μαρία Καραβιώτη
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Προβαλλόμενες εικόνες
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Προβαλλόμενες εικόνες
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αθανασία Κ. Νάγου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Προβαλλόμενες εικόνες
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ιωάννα Κων. Σιολέ
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Προβαλλόμενες εικόνες
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αννα Σταματόπουλου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Γιώτα Ηλιόπουλου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Νέοι και νέες πριν την απαγγελία
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ειρήνη Κ. Κολιόπουλου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Μαρία Ν. Κωτσιόπουλου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ευαγγελία Γ. Σπυρόπουλου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Γεωργ.Σ.Νάγου Μαρία Θ.Ψαρά
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Σοφία Χρήσ. Ρόκκα
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Προβαλλόμενες εικόνες
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αντιπρόεδρος Ιωάν .Η. Ρόκκα
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Μπουφές για φαγητό
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Σερβίρισμα φαγητού
ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Γεώργ. Β.Σίμος Γεώργ. Ε. Βλάχος